NATO. Sverige tar ännu ett litet steg närmare smyganslutningen till ett svenskt Nato-medlemskap när försvarsminister Peter Hultqvist tecknat under ett nytt avtal med USA om ett fördjupat och breddat försvarssamarbete mellan länderna.

De nya förändringar detta nya avtal innebär är att USA och Sverige kommer att stärka samarbetet med mer informationsutbyte, i gemensamma övningar och även i insatser med flera parter i både FN:s och Natos regi.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist är det nya avtalet inte legalt bindande utan tecknas för att skapa arbetsro och ramar för de kommande förhandlingarna om ett eventuellt slutligt avtal.

Den bidragande orsaken till varför detta avtal med USA tecknats beror enligt Hultqvist på att hotet från Ryssland ökat i Östersjöområdet. Därför är en av punkterna på avtalet att säkra den kapacitet och forskning som behövs för luftförsvar, ubåtsjakt och även angrepp i cyberrymden.

Att det nya avtalet kan komma att begränsa Sveriges militära alliansfrihet avfärdar Hultqvist med hänvisning till det riksdagsbeslut om värdlandsavtalet som nyligen klubbades igenom.

— Allting är ju ett samarbete med ett givande och ett tagande. När det gäller förmågan att ha de röda linjerna att vi går inte över den här gränsen, så är det ju alltid en integritetsfråga för en regering, säger Hultqvist.

Källa:
Sverige fördjupar det militära samarbetet med USA


  • Publicerad:
    2016-06-09 16:20