KULTURMARXISM. I en situation där det svenska försvaret är i stor nöd av upprustning med tanke på det geopolitiska läget väljer Försvarsmakten att inrikta sina resurser på att sprida ännu mer homopropaganda.

I ett alltmer osäkert geopolitiskt läge väljer den svenska Försvarsmakten att intensifiera spridningen av homopropaganda inom försvaret, istället för att använda resurserna till att förbättra Sveriges försvarsmöjligheter. Försvarsmaktens nya utspel gör sig uttryck i en ny affisch där en kvinnlig soldat i kamouflage står med en regnbågsflagga på armen.

Affischen märks med orden ”Vissa saker ska man inte behöva kamouflera” samt följande text:

Jämlikhet är en viktig ingrediens i en demokrati. I Försvarsmakten behandlar vi varandra med respekt och ser varandras olikheter som en styrka. Vi är en inkluderande organisation där alla som är med och bidrar till vår verksamhet ska känna sig välkomnade och respekterade.

Enligt Försvarsmakten själva är det inte ”kontroversiellt” att i ett läge där det svenska försvaret har stora problem med att kunna försvara Sveriges gränser vid ett eventuellt anfall inrikta sig på att sprida ännu mer kulturmarxistisk homopropaganda.

— Detta är vare sig kontroversiellt eller utmanande för myndigheten, utan ska ses som en fullständigt naturlig del av vår breda kommunikation, säger Försvarsmaktens marknadschef Robert Forss.

Källa:
Försvarsmakten i stor HBTQ-kampanj


  • Publicerad:
    2015-06-29 13:30