INRIKES. Försvarets nya helikoptrar är så dyra att flyga med och att underhålla så de väljs bort för de uppgifter de köptes in.

Nato Helicopter 90. Foto: Alan Wilson (CC-BY)

Försvarets nya helikoptrar är så dyra att flyga med och att underhålla så de väljs bort för de ändamål de köptes in för.

— Det här är en katastrofal historia. Det blev över tio år försenat och nu kostar det så mycket per timme att man inte har råd. Så här får det inte gå till, säger Mikael Oscarsson (KD) som är försvarspolitisk talesperson till SVT.

Helikopter 14 heter internationellt NH-90 . Den tillverkas av Nato Helicopter Industries och dess huvudägare Airbus. Den är Försvarsmaktens nya medeltunga helikopter, som är mycket modern och fylld med ny teknik men framförallt är den extremt dyr att flyga och att hålla i drift.

Varje flygtimme kostar 200 000 kronor, vilket är fem gånger så dyrt som för den något mindre helikoptern 16. Detta gör att Försvaret väljer bort helikoptern för transporter fast det var för det ändamålet den köptes in.

Totalt har Försvaret beställt 18 helikoptrar. Hälften av dem ska användas för soldattransporter och i räddningsuppdrag. Resten av dem ska göra uppdrag till sjöss för att exempelvis jaga ubåtar. Alla helikoptrar skulle enligt avtalet ha levererats redan 2009 men det är inte förrän nu som samtliga helikoptrar har levererats. Ändå är bara fem av dem färdiga och resterande tretton ska färdigställas efter hand.

Den ofta kritiserade försvarsministern Peter Hultqvist (S) vill i dagsläget inte kommentera SVT:s uppgifter. Först vill han se budgetunderlaget som han enligt SVT ska få senast den 1 mars.

Vid beställningstillfället hade man inte så mycket att välja på, hävdar Jonas Nellsjö som är chef för helikopterflottiljen men han säger ändå att ärendet hade hanterats annorlunda om det hade skett idag.

För att kompensera för de höga driftskostnaderna drar man bland annat ned på användningen av dem. De exemplar som används för rena transporter ska användas så lite det går, endast för att hålla helikoptersystemen igång. De helikoptrar som har byggts för operationer till havs beräknas användas som planerat. Förhoppningsvis kommer de inte att skickas ut i onödan för att jaga minkar, vilket gjordes i stor omfattning under de omtalade ”ubåtsjakterna” på 1980-talet. Idag behövs Försvarsmaktens pengar till andra saker.

Källor:
Försvarets helikopter för dyr att flyga
Minkar eller ubåtar i den svenska ubåtsjakten


  • Publicerad:
    2018-02-09 07:50