NATO-ANPASSNING Överbefälhavaren hänvisade till ”säkerhetsläget” och ”Sveriges framtida Nato-medlemskap” när han på tisdagen tillkännagav att den relativt nya trotjänaren NH90 / Helikopter 14 gjort sitt i svenska försvaret.

Försvarsmakten har beslutat att ersätta sitt befintliga helikoptersystem och därmed göra sig av med samtliga NH90-helikoptrar. Det är en av alla de förändringar som överbefälhavare Micael Bydén lade fram för den svenska regeringen på tisdagen. Svenska försvarsmaktens egna beteckning på NH90 är Helikopter 14, och det är i första fasen den sjöoperativa varianten, vilken levererades mellan 2015 och 2019, som ska tas ur bruk. Bydén åberopade i sin presentation ”det skärpta säkerhetsläget” och ”Sveriges framtida Nato-medlemskap” som skäl till beslutet. Sverige följer med utfasningen av NH90 Australiens och Nato-landet Norges exempel.