SOCIALDEMOKRATI I ett pressmeddelande skriver Socialdemokraterna att man formellt ändrat uppfattning i Nato-frågan och förespråkar ett svenskt medlemskap i krigsalliansen. Beskedet innebär att det finns en kompakt majoritet i riksdagen för att ansöka om medlemskap i Nato.

I ett pressmeddelande från Socialdemokraternas partistyrelse som publicerats under söndagen framgår det att partiet säger ja till ett svenskt medlemskap i Nato.

Partiet har traditionellt varit motståndare till att Sverige ansluter sig till krigsalliansen, men man har samtidigt arbetat för ett allt närmare samarbete med Nato.

I och med Rysslands invasion av Ukraina i februari började det sättas hård press på Socialdemokraterna från media, den så kallade oppositionen i riksdagen och troligen även från Nato om att revidera uppfattningen.

Trots att statsminister Magdalena Andersson (S) så sent som i mars sa absolut nej till Nato, har man under april börjat svänga och efter ett möte under söndagen kom som väntat det historiska beslutet.

”Socialdemokraternas partistyrelse har på sitt möte i dag den 15 maj 2022 beslutat att partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato”, står det i pressmeddelandet.

Under processen fram till beslutet har partistyrelsen hävdat att man vill ”förankra beslutet hos partiets medlemmar” med möten där ”alla ska få komma till tals”. Men kritiken från gräsrötterna har varit hård, där det hela har beskrivits som rena informationskampanjer där hundratals bjudits in till zoom-möten utan möjlighet att prata förutom partistyrelsens representanter,

Klockan 18.00 kommer Magdalena Andersson, partisekreterare Tobias Baudin, utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist att hålla pressträff om beslutet.

Beskedet innebär att det finns en överväldigande majoritet i riksdagen för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet förväntas nu rösta nej eller lägga ner sina röster.

Nordfront följer utvecklingen.

Uppdatering: statsministerns anförande på pressträffen

Statsminister Magdalena Andersson vid Socialdemokraternas pressträff 18:00

På Socialdemokraternas pressträff kl 18:00 söndag den 15/4 konstaterade en samlad Magdalena Andersson inledningsvis att Socialdemokraternas beslut rörande en svensk ansökan om Nato-medlemskap bryter dels mot en 200-årig svensk säkerhetspolitisk doktrin, och dels mot en väletablerad socialdemokratisk partilinje.

Hon hävdade dock att den alliansfrihet som hittills tjänat Sveriges och svenska folkets säkerhetsintressen väl inte längre fyller denna funktion.

Diger lista med anklagelser mot Ryssland

Skälen till detta, menade hon, står att finna i Rysslands agerande i modern tid:

  • Ryssland angrep Georgien 2008.
  • Ryssland annekterade några år senare Krim.
  • Ryssland utövade därefter ”aggressioner” i östra Ukraina.
  • I dec -21 ”krävde Ryssland underkastelse” av länder i sitt närområde, däribland Sverige.
  • 24 feb 2022 inledde Ryssland ”en fullskalig invasion” av Ukraina, enligt Andersson den först sådana som ägt rum ”sedan andra världskriget”.
  • Ryssland begår för närvarande ”brott mot krigets lagar och mot internationell humanitär rätt”,
  • Ryssland gör sig skyldigt till ”massförstörelse, massgravar massvåldtäkter”.
  • Ryssland hotar använda kärnvapen och kemiska vapen.

Andersson gjorde vidare gällande att ett Nato-medlemskap ger Sverige ”formella säkerhetsgarantier” mot att landet satsar 2 % av sin BNP på försvaret – ett mål, tillfogade hon, som landet är på god väg mot.

Vi övergav vår neutralitet redan när vi gick med i EU

Värt att uppmärksamma i statsministerns anförande är hennes konstaterande att Sverige i och med sitt EU-medlemskap övergav sin neutralitetspolitik, medan man formellt behöll sin militära alliansfrihet. I sitt tal gav Andersson stort utrymme åt Sveriges genom åren nära försvarssamarbete med ett Finland, som fram till nu av geopolitiska realiteter tvingats avstå från ett Nato-medlemskap. Hon ställde den retoriskt menade frågan om Sverige verkligen vill bli ”den enda EU-nationen i Östersjöområdet” som inte är med i Nato och hon argumenterade att en sådan avvikelse skulle leda till ökad rysk press mot Sverige.

Från de interna S-diskussionerna tog statsministern upp ett argument som anförts mot ett svenskt Nato-medlemskap: Sveriges ”engagemang för nedrustning” skulle missgynnas av medlemskap i en kärnvapenpakt. Detta argument avfärdade statsministern med att det enligt henne inte existerar någon motsättning här, samt att Norge och Danmark ”visar vägen”.

Andersson försäkrade i sammanhanget att Sveriges kamp mot ”klimatkris, fattigdom och terrorism” och för ”mänskliga rättigheter, fredlig konfliktlösning och en världsordning baserad på folkrätten” kommer att bestå.

Desinformation” - den verkliga säkerhetsrisken

I sitt bemötande av säkerhetsrelaterade argument mot ett svenskt Nato-medlemskap som framförts i en vidare kontext, medgav statsminister att sådana risker finns – under ansökningstiden. Men, påstod hon, ”USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Danmark har lämnat säkerhetsgarantier” för denna period och dessutom har EU avgivit ett ”löfte om solidaritet”.

Andersson presenterade samtidigt ”desinformation” som ett aktuellt verkligt stort hot mot Sveriges säkerhet, och hon understödde här sin argumentation med dessa ord:

Vi vill leva i det här fria och demokratiska Sverige som vi älskar så mycket.