Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ungerska parlamentet förväntas ge sitt godkännande vid månadsslutet

Lönen för tvärkast och knäböj Orbán: ”Vår konflikt med Sverige snart över.”

Amerikanska soldater ska uppehålla sig i Finland efter nytt avtal

Ska inrätta egna förråd på finska militärbaser Liknande förhandlingar sägs pågå i Sverige.

Finländare anser att man bör kriga för att försvara andra Natoländer

Motsätter sig kärnvapen Ja till bögar och kvinnor i armén.

Regeringen höjer försvarsanslagen för att matcha Natokrav

Hänvisar först till höjda kostnader och inflation Natos tvåprocentsmål kommer sedan upp som motiv.

USA uppges villkora F-16-affär med turkiskt godkännande av Nato-ansökan

En månads betänketid för Kongressen Ett erbjudande omöjligt för Turkiet att motstå?

Dagens Nato-möte och ”säkerhetskonferens” i Sälen

Statsministern hyllade kommande svenska insatser, anklagade Turkiet ”Kräver det vi varken kan eller vill ge.”

Helikopter tagen i bruk för några år sedan fasas ut

Bydén åberopar ”Sveriges framtida Nato-medlemskap” Följer medlemslandet Norges exempel.

Turkiet: ”Räcker inte, Sverige!”

”Vi kräver mer än ord” Billström hyllar sin regerings brist på bagage i kurdfrågan – duckar om de 73.

Sanna Marin

Finlands regim underkastar sig Nato i kärnvapenfrågan

Marin: ”Viktigt att man är villkorslös” Utesluter inte krigsalliansens permanenta baser på finländsk mark.

Uppgifter: Sverige försöker övertyga Turkiet i hemligt brev

Möte mellan de två ledarna planerat – ännu ej schemalagt ”Kravet på utlämning av 73 orubbligt.”

Ann Lindes underkastelse-brev till Natochefen

Nu i dagsljus ”Vi accepterar Natos inställning till säkerhet … och den roll som kärnvapen spelar.”

Ledarna för Nato sjöng ”We are the world”

UTRIKES. Ledarna för Nato stämde upp i kör och sjöng låten ”We are the world” på slutet av deras möte. Kritiken rasade på sociala medier.