MILITANT GLOBALISM Två dilemman, där genomdrivandet av ett globalistiskt initiativ stöter på patrull, tycks försvinna när man kombinerar dem genom att ställa det ena som krav för det andra.

Såväl USA:s som Natos linje i den så kallade ”utvidgningsfrågan” är att ”försvarsalliansen” växer organiskt, samt att ingen kan stoppa denna naturliga tillväxt. I praktiken har dock tillskott genomdrivits på olika sätt.

Den segdragna frågan om ett turkiskt inköp av ett antal stridsflygplan av typen F16 tycks nu kunna vara på väg att utnyttjas för att tvinga fram ett turkiskt godkännande av Sveriges och Finlands Nato-ansökan. Enligt Wall Street Journal är detta precis vad som håller på att hända. Den affär med 40 st F-16 för motsvarande drygt 200 miljarder kronor, som så många gånger lagts på is, kan, givet att Turkiet godkänner Sveriges och Finlands ansökan, nu till slut genomdrivas.

Den måste dock godkännas av Kongressen, som först nästa vecka väntas informeras om denna önskan om att genomföra köpet, och som sedan har 30 dagar på sig för att fatta ett beslut i frågan.