FÖRRÄDERI Dagen för Natos formella inbjudan av Sverige och Finland som ansökarländer mottog alliansens generalsekreterare ett fram till nu föga uppmärksammat brev – om kärnvapen och lojalitet.

Den 5 juli hölls ett stort möte mellan Natoländernas ambassadörer, och samma dag bjöd alliansen in Sverige som ansökarland, efter att dess generalsekreterare i det dolda erhållit ett ”avsiktsbrev” undertecknat Sveriges utrikesminister. Sverige och Finland hade nu plötsligt status som officiellt inbjudna medlemmar.

Först en vecka efter att Lindes avsiktsförklaring nått sin mottagare har dess innehåll nu kommit till allmän kännedom. Utrikesministern garanterar i brevet Sveriges beredvillighet att ställa upp i samtliga sorters uppdrag, inklusive sådana som involverar kärnvapen.

Kärnvapen och underkastelse

En central och explicit passage i avsiktsförklaringen, som kan läsas i sin helhet här, rör kärnvapen i en kontext av Sveriges obetingade lojalitet mot krigsalliansen:

Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar, och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag.