KRIGSALLIANSEN För att uppnå Natos krav på medlemsländernas försvarsbudget kommer man att kraftigt höja anslagen. Försvarsministern säger att man i och med höjningarna kommer att kvalificera sig för tvåprocentsmålet.

En stor ökning av försvarsbudgeten planeras inom de närmaste åren. Man motiverar till en början detta med bland annat inflationen och att man måste ersätta stödet som man har donerat till Ukraina.

— Det är helt nödvändigt för att möta ökande kostnader, men också för att bygga ett starkare försvar i ljuset av de erfarenheter vi kan dra från kriget i Ukraina. Vi har kanske det allvarligaste säkerhetspolitiska omvärldsläget sedan andra världskrigets slut och då måste vi göra betydande försvarssatsningar, säger försvarsminister Pål Jonson.

Utöver den planerade ökningen på 20 miljarder kronor nästa år så har man planer på att under 2025 öka med ytterligare tolv miljoner kronor. Detta är en ökning på totalt 32 miljarder, vilket skulle betyda att försvarsbudgeten 2025 skulle ligga på 129 miljarder kronor.

Natokrav bakom?

De stora höjningarna kommer samtidigt som Sverige har sökt medlemskap i den globalistiska krigsalliansen Nato – som ställer ett krav på varje medlemsland att avsätta två procent av statsbudgeten för sin militär. Enligt SVT så kommer man redan med nästa års tilläggspengar att uppnå detta krav.

— I regeringsförklaringen står det ju att vi ska nå 2 procent av BNP senast 2026. Vi kommer att uppnå 2,1 procent enligt Natodefinitionen som är lite bredare än hur vi tidigare har räknat, förklarar försvarsministern.

SVT skriver vidare att ”Natos definition för målet räknar in fler områden än den man använder i Sverige, bland annat pensionskostnader och Natoavgifter”. Förvsvarsministern avslutar med att ”vi har ju under en kort tid nu också donerat försvarsmateriel till Ukraina på närmare 17 miljarder och då kommer det att ligga ovanför det traditionella tvåprocentsmålet också”.