NATO Natoländerna samlas i Vilnius för att diskutera Ukraina, utvidgning och försvar. Det kommer även att diskuteras angående budget och Natos försvarsplaner.

Natoländerna samlas inför toppmötet i Vilnius. De strävar efter enighet om Ukraina, utvidgning och försvarssatsningar. Trots detta finns det fortfarande en del motsättningar. Generalsekreterare Jens Stoltenberg känner sig säker på sin sak inför resan till Litauen.

— Vårt toppmöte kommer att sända ett tydligt budskap: Nato står enat och Rysslands aggression kommer inte att betala sig, säger Stoltenberg.

Huvudfokuset under mötet kommer att ligga på Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj är inbjuden som hedersgäst.

— Jag väntar mig att medlemmarna ska enas om ett paket med tre delar för att föra Ukraina närmare till Nato, säger Stoltenberg.

Den första delen är att etablera ett långsiktigt stödprogram för att modernisera Ukrainas försvar och göra det förenligt med Nato. Den andra delen innebär att uppgradera de regelbundna kontakterna med Ukraina till ett speciellt Nato-Ukraina-råd. Stoltenbergs säger även att han förväntar sig medlemsländernas ledare bekräftar att Ukraina kommer att bli medlemmar i Nato.

Stoltenberg hoppas även på framsteg i det möte som statsminister Ulf Kristersson och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kommer att ha i Vilnius.

Det återstår också att slutligt enas om tre nya stora försvarsplaner för Europa samt formulera alliansens budgetmål. Tidigare har Nato kommit överens om att varje land bör sträva efter att avsätta minst två procent av sin BNP till försvaret, men nu förväntas det istället bli en miniminivå.