GLOBALISM Ukrainas judiske president presenterade på toppmötet den enda chansen för EU och Nato att slippa framstå som svaga för Ryssland: Ett beviljat ukrainskt medlemskap.

På torsdagen hölls det årliga toppmötet Three Seas Summit i Litauens huvudstad Vilnius. De tre presidenterna Volodomyr Zelenskyj (Ukraina), Gitanas Nauseda (Lithauen) samt Andrzej Duda (Polen) sammanstrålade för att dryfta frågor av gemensamt intresse.

Medier rapporterar om en påtagligt pressad Zelenskyj, som (på ukrainska) inledde sitt anförande med att än en gång förespråka sitt lands snara inträde såväl i den USA-ledda krigsalliansen Nato som i den överstatliga pakten EU. Och hans huvudargument var att detta ligger i de båda alliansernas egenintresse, då de, i händelse de fortsätter rädas ett sådant steg, kommer att framstå som svaga i den ryske presidentens ögon.

Regeln som övertrumfar vetorättsregler

För Natos del handlar det, förklarade Zelenskyj, om att ”övervinna sin rädsla för sina egna regler”, för EU:s om att ”sluta frukta sig själv”. Han åsyftade här uppenbarligen de båda alliansernas respektive versioner av en vetorätts-bestämmelse, enligt vilken ett enda lands invändning sätter stopp för hela gruppens antagande av en ny medlem. Presidenten hänvisade i sammanhanget till en annan uppenbarligen ej nedtecknad regel, som enligt honom själv ändå finns, har laga kraft och väger tyngre än några vetorättsregler:

Varje demokratisk nation i Europa förtjänar medlemskap i EU och Nato.

Samtidigt framgick det av Zelenskyjs argumentation att ett EU-inträde, till skillnad från ett Nato-medlemskap, är något han ser som genomförbart inom en rimlig framtid.

— Juni är rätt tidpunkt att inleda sakliga förhandlingar om Ukrainas anslutning till EU … Europa måste signalera styrka, så att Putin inte frestas att tro att vi visar svaghet.

Russia Today (RT) påminner i sammanhanget om att Moskva beskrivit EU:s expansion österut som ”en nyckelfaktor för de pågående fientligheterna med Ukraina”.

Zelenskyj tillade att vad Nato beträffar så ser Kiev på sikt ”inte heller här något alternativ till medlemskap”.

Bakgrund: Ukraina och EU-medlemskap

Bryssel beviljade Ukraina status som EU-kandidat i juni 2022, medan formella anslutningsförhandlingar inleddes i december förra året. Båda besluten har av EU-tjänstemän beskrivits som symboliska gester, avsedda att uttrycka västvärldens stöd för Kievs utrikespolitiska mål. EU diskuterar för närvarande en ny rättslig ram för utvidgningen, som inte förväntas antas före valet till Europaparlamentet i juni.

Något konkret vad gäller ansökningsprocessen förväntas inte hända innan Polen nästa år tar över ordförandeskapet för EU-rådet. I sitt första maj-tal i fjol lovade president Duda att komma driva bland annat denna fråga hårt.