PENGAR. Försvarsmakten begär tio miljarder kronor i extra anslag till 2021. Detta på grund av det nya säkerhetsläget i omvärlden.

I sitt budgetunderlag för 2019 som Försvarsmakten lämnat in till regering begär de tio miljarder extra i anslag till 2021. I underlaget konstaterar Försvarsmakten att extrapengarna behövs på grund av det nya säkerhetsläget i omvärlden och att det idag finns ”betydande utmaningar” för försvarets fortsatta utveckling.

Säkerhetsläget i omvärlden sätter nivån för det försvar Sverige behöver”, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande på torsdagen.

I ett uttalande säger Försvaret att ekonomiska tillskott redan har bidragit till en ”förmågetillväxt” med att detta inte löser alla utmaningar som de står inför.

— Försvarsmakten har levererat och är på väg i rätt riktning, men om den militära förmågan nedgår samtidigt som säkerhetsläget fortsatt försämras innebär det en risk, inte bara för Försvarsmakten och Sverige utan för stabiliteten och säkerheten i hela regionen. Därför är det viktigt med en utveckling av försvarsförmågan som är långsiktig och uthållig, säger överbefälhavare Micael Bydén i ett uttalande.

Därför har nu Försvarsmakten ansökt om utökade ekonomiska anslagsnivåer på 3 miljarder kronor från och med 2019 och ytterligare 2 miljarder kronor från och med 2020. Försvarsmakten vill även se att fem miljarder tillförs från 2021 för att ”motverka en förmågenedgång”.

”Flera av de satsningar som tillkommit genom de senaste årens ekonomiska tillskott kommer inte fullt ut kunna genomföras som planerat eller vidmakthållas”, skriver de i budgetunderlaget.

Källa:
Betydande utmaningar för försvarets fortsatta utveckling


  • Publicerad:
    2018-03-01 11:30