MILITÄRT. Det Svenska försvaret står i dag helt utan tillgång till artilleri. Försvaret övar därför på eldgivning tillsammans med Norge. Men där får svenskarna bara beordra eldgivning, inte skjuta själva.

ARCHER
Artillerisystem 08 (Archer)

Sveriges två artilleriförband förfogar i dag inte över en enda kanon eftersom alla gamla kanoner av typen Haubits 77B är på ombyggnad. De 24 nya kanonerna av typen Archer är två år försenade och det är oklart när de kan levereras. BAE Systems (tidigare Bofors) som producerar kanonerna vill inte kommentera förseningen och lämnar heller inget slutdatum.

Medan det svenska försvaret väntar på kanonerna övar de tillsammans med det norska försvaret. Norrmännen kommer i höst ta med sig flera kanoner till Sverige för att öva eldgivning. Men den svenska militären får inte själva avfyra några granater. Lars Huse, chef för artilleri och luftvärn i Norge, menar att svensk militär saknar den kompetens som krävs för att avfyra deras artilleri:

Förra veckan var det svenskar på Setermoen där de fick öva på eldgivning. De tog ut koordinaterna som talar om var målet är, de fick redogöra för målet och godkänna eldgivning. Men de fick inte skjuta själva, de saknar kompetens om våra vapen.

Chefen för artilleriregementet A9 i Boden, Anders Callert, är bekymrad över vad för konsekvenser avsaknaden av svenskt artilleri kan få:

Vi har varit ett land med gott rykte inom artilleri. Nu förlorar vi den fördelen. Jag är imponerad av det arbete som befälhavare på alla nivåer har gjort för att hålla motivationen uppe hos personalen… Risken är att folk blir trötta och att det svenska försvaret förlorar kompetens

Källa:
Det svenske forsvaret står helt uten eget artilleri


  • Publicerad:
    2013-06-18 20:20