FÖRSVARET. Vårens avslöjande om stora brister i det svenska försvaret väcker oro i Europa. Nu höjs kritiska röster från Storbritannien som menar att Sveriges försvar riskerar att skära ihop.

KRIG

Efter att överbefälhavare Sverker Göranson i våras uttalat sig kritiskt om Sveriges försvar höjs nu oroliga röster från Storbritannien. Matthew Willis vid det fristående Royal United Services Institute i London har under två veckor granskat Sveriges försvarskris och menar att läget är kritiskt. I sin granskning har han kommit fram till att det svenska försvaret är underfinansierat och att ”hela Sveriges försvarsstruktur riskerar att skära ihop”.

Willis menar fortsättningsvis att uttalanden om att Sverige skulle få hjälp från andra EU-länder vid ett eventuellt angrepp skall ses som vaga löften och kan inte tas på allvar. Hans slutsats är att Sverige kan stå utan säkerhetsgarantier vid en eventuell konflikt, han säger även att ”ingen vet hur den svenska regeringen egentligen tänker”.

Tidigare har kritiska röster höjts från analytiker i våra grannländer Finland, Estland och Polen. Att nu även Storbritannien är kritiska till Sveriges hantering av försvaret är allvarligt enligt försvarsanalytikern Niklas Granholm vid Totalförsvarets Forskningsinstitut. ”Risken är att Sverige betraktas som ett underskottsområde för säkerhet. Kan vi bidra till stabilitet i vår del av världen – eller inte?”, säger han i ett uttalande till tidningen SvD.

Källa:
Brittisk oro över svenskt försvar


  • Publicerad:
    2013-07-02 19:15