OROLIGT. Försvarsminister Karin Enström meddelar att allt militärt samarbete med Ryssland kommer att upphöra samtidigt som den svenska Säkerhetspolisen varnar för ett krig med landet.

Att allt militärt samarbete med Ryssland kommer att upphöra är ett svar på den senaste tidens oroligheter i Ukraina och hur Ryssland agerat i frågan.

— Försvarsmaktens samarbete med Ryssland är suspenderat. Alla planerade militära aktiviteter ihop med Ryssland är inställda, sade försvarsminister Karin Enström vid en konferens.

Samtidigt pekar den svenska Säkerhetspolisen ut Ryssland som ett hot mot rikets säkerhet, något som inte hänt sedan det Kalla kriget. Varningen grundar sig i Rysslands ökande militära aktivitet och att ryskt flyg övat bombningar av svenska mål. Även den ryska militära underrättelsetjänsten GRU uppges ha ökat sin aktivitet på svensk mark.

— Ryssland ägnar sig åt krigsförberedelser och det är lite oroande. Vi ser en förhöjd rysk underrättelseverksamhet på grund av det som händer i Ukraina och på Krim. En del av det här tolkar vi som förberedelser för krig, eller för hot om väpnat våld, mot Sverige, uppger Wilhelm Unge vid Säpos kontraspionage.

På grund av hotet har försvarsministern slagit fast att en ny reform för det svenska försvaret måste vara färdigställd så fort som möjligt. Försvarets nya Insatsorganisation skulle i år vara fullt bemannad med frivilliga soldater och sjömän, men på grund av ekonomiska problem kommer Insatsorganisationen vara fullt bemannad först 2023. Trots detta ligger regeringens besparing inom försvaret fast, vilket kostar försvarsmakten 100 miljoner kronor per år.

Källa:
Säpo varnar för ryska krigsplaner


  • Publicerad:
    2014-04-08 17:30