INRIKES. Inom några år står Försvarsmakten inför stora pensionsavgångar. Man kommer då att vara i stort behov av ny personal och kommer därför nyrekrytera tillsammans med Arbetsförmedlingen. Är du etniskt svensk är du dock inte välkommen inom försvarets satsning.

FMV
Nyhetsinslag från I19 i Boden kan ses HÄR.

På grund av de stora pensionsavgångarna som väntas inom försvaret har man nu börjat sammarbeta med Arbetsförmedlingen för att nyrekrytera folk. Är du svensk är du dock inte välkommen utan man inriktar sig enbart på att rekrytera personer med utomeuropeisk bakgrund.

Den förberedande militärutbildningen (FMU) hålls på I19 i Boden och de 48 utomeuropeiska rekryterna är nu inne på sin tredje vecka. Fösvarets förhoppning är att främlingarna sedan ska söka sig till den grundläggande militärutbildningen (GMU) och fortsätta som anställda inom Försvarsmakten. Främlingen Homa Ahmadi uppger att han trivs med sitt nya yrkesval: ”Det känns som något jag kan fortsätta med. Det som lockar är allt man gör här. Allt är så annorlunda.”

Källa:
Ungdomar provar soldatlivet


  • Publicerad:
    2013-11-12 19:00