INRIKES. Stockholms länsmuseum vill synliggöra platser i Stockholm som har varit viktiga för hbtq-rörelsens historia. Länsstyrelsen stöder detta projekt med 200 000 kronor.

Stockholms länsmuseum samarbetar med den ideella rörelsen The unstraight museum för att märka ut platser som varit viktiga för hbtq-rörelsen i Sverige. Detta genom att sätta upp skyltar bland annat utanför Centralstationen i Stockholm. Länsmuseet eftersöker även platser utanför innerstaden som kan vara av intresse.

— Målet är att ett flertal skyltar ska upp som visar på intressanta platser, byggnader eller personer som haft betydelse för hbtq-rörelsen, säger Jennifer Shutzberg, pedagog på Stockholms Länsmuseum och projektledare för Stockholm region unstraight.

Projektet med att samla in platser har redan inletts och arbetet med att börja sätta upp skyltar förväntas påbörjas redan nästa år. Målet är då till en början att fem kommuner i Stockholms län ska få skyltar uppsatta.

— Vi vill lyfta hbtq-rörelsens historia. Det är en demokratifråga. Det är inte enbart EN historia som ska berättas. Normen har varit en heterosexuell man. Kvinnor, barn och hbtq-personer förekommer mer sällan och det vill vi ändra på.

Stockholms länsstyrelse har gått in med 200 000 kronor för att stödja projektet.

Källa:
Nu förses betydelsefulla hbtq-platser med skyltar


  • Publicerad:
    2015-07-03 22:40