SVERIGE. Kulturrådet inleder nu ett skattefinansierat projekt vid namnet ”Unstraight research på museum”. Projektet går ut på att lyfta fram HBTQI-personer och deras avvikande livsstil under den svenska historien.

Livrustkammaren, Historiska museet samt Unstraight Museum inleder nu ett forskningssamarbete, med stöd av Kulturrådet, där de vill lyfta fram HBTQI-personer och deras avvikande livstil. Kulturrådet kommer därför att bidra med 500 000 kronor så att en forskare ska kunna anställas som projektledare. Tjänsten kommer att tillsättas 1 mars fram till 31 December 2016.

I pressmeddelandet skriver Livrustkammaren att utgångspunkten i detta samarbete är ”allas lika värde” och att de tre museerna anser att HBTQI-historia skall vara representerad i basutställningar som berättar ”vår historia till kommande generationer”.

— Museerna vill samverka i det här projektet för att uppnå ett bestående resultat. Vi vill förändra inifrån och kommer att låta en forskare med särskild HBTQI-kompetens studera våra samlingar för att vi ska kunna lyfta fram nya berättelser än dem som tidigare varit kända, säger Lizette Graden, chef för samlingarna, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

The Unstraight Museum säger sig ha en vision om att HBTQI-historia framöver ska finnas representerad både i museernas basutställningar och i grundskolans historieböcker.

Källa:
​HBTQI-perspektiv på museisamlingar


  • Publicerad:
    2015-12-28 14:35