INDOKTRINERING. Katrineholms kommun vill öka medvetenheten om avvikande sexualitet och distansera sig från den så kallade heteronormen. Därför massindoktrinerar man nu sina anställda.

Katrineholms kommun samarbetar med homolobbyn.

Katrineholms kommun samarbetar med homolobbyn.

Samtliga av kommunens 3000 anställda kommer att få genomgå en utbildning i HBTQ-frågor. I ett pressmeddelande menar kommunen att man förväntas vara heterosexuell om inget annat påtalas, något som skulle vara fel:

Sverige är ett heteronormativt samhälle, vilket bland annat innebär att alla förväntas vara antingen män eller kvinnor med tillhörande traditionella manliga och kvinnliga egenskaper. Skapandet och återskapandet av heteronormen sker kontinuerligt och omedvetet i en heteronormativ process som också innebär att alla förutsätts vara heterosexuella tills annat uttalas.

Vidare menar man att personer i kommunen med avvikande sexualitet lever under hot om våld och diskrimineras på olika sätt. Detta hoppas man kunna ändra på genom den tänkta utbildningen.

— Undersökningar visar att både unga och äldre HBT-personer är särskilt utsatta för diskriminering, våld och hot om våld. I vår förstudie framkom att det finns en omedvetenhet rörande HBTQ-personers situation i kommunen vilket vi vill ändra på genom utbildningsinsatser, säger Jenny Skarstedt som ansvarat för förstudiens genomförande.

Utbildningen kommer att hållas av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt lobbyorganisationen RFSL, en organisation vars anställda bland annat försökt normalisera pedofili och dömts för sexbrott.

Källa:
PRESSMEDDELANDE: Massiv utbildningsinsats i Katrineholm om HBTQ


  • Publicerad:
    2015-06-16 19:00