RFSL stoltserar på sin hemsida att dess förbundsordförande Sören Andersson nu tar plats som suppleant i internationella ILGA:s styrelse. Homolobbyns paraplyorganisation International Lesbian and Gay Associations [ILGA] har dock genom åren inhyst renodlade pedofilorganisationer.

ILGA grundades 1978 och är en världsomspännande paraplyorganisation för homosexuella. Organisationen är en av homolobbyns främsta aktörer och inhyser fler än 400 homogrupper.

När ILGA Europa nyligen avslutade sin tionde årskonferens i Bulgariens huvudstad Sofia valdes RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson in i styrelsen. Sedan tidigare sitter en annan medlem av RFSL:s förbundsstyrelse, Madeleine Vilgren, med i ILGA:s världsstyrelse.

RFSL stoltserar med utnämningen och utlovar i ett uttalande via vice förbundsordförande Anna-Karin Skantz att tillsammans med ILGA ”driva kampen mot den ökade homofobin och de konservativa krafterna i stora delar av Europa”.

ILGA har stor erfarenhet av att bekämpa de traditionella krafterna i Europa. 1993 erhöll organisationen konsultativ status hos FN, men endast för att förlora den året efter. Anledningen var att man inhyste tre pedofila organisationer; NAMBLA, Project Truth och MARTIJN. Den sistnämnda organisationen rönte stor massmedial uppmärksamhet för några månader sedan då det uppdagades att ett holländsk pedofilparti, NVD, grundats av personerna bakom MARTIJN. MARTIJN i dess partiform, NVD, vill legalisera barnpornografi och tidelag och på sikt avskaffa åldersgränserna vid samlag.

Efter att ILGA på grund av påtryckningar tvingades utesluta de tre pedofilorganisationerna återfick man den konsultativa statusen år 2000, endast för att förlora den ännu en gång 2003.

ILGA tar idag avstånd från pedofili, men det var endast av politiska skäl som man uteslöt pedofila organisationer för drygt tio år sedan.

Relaterat
Homoaktivister grundar pedofilparti
Bögeri, pedofili och politik


  • Publicerad:
    2006-11-03 00:00