SUBVERSION. En kulturmarxistisk judinna som vill bekämpa homogenitet har av staten utsetts till chef för Historiska museet.

Citat från ”Att störa homogenitet”.

Judinnan Katherine Hauptman blir ny chef för Historiska museet i Stockholm. ”I uppdraget ingår att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att utveckla museet till ett ännu mer populärt besöksmål”, står det att läsa i pressmeddelandet om utnämningen.

Hauptman har tidigare varit engagerad i så kallade genusfrågor och var medförfattare till boken ”Att störa homogenitet” som just syftade till att störa ”idéer om kulturell homogenitet”. Förlaget bakom ”Att störa homogenitet” skrev i beskrivningen av boken att ”kulturarv och historia är bland de starkaste politiska verktygen som finns”. Själv har Hauptman i en intervju uppgett att museer har i uppgift att legitimera samhällets värderingar:

Väldigt enkelt uttryckt är museer en del av ett samhälles kollektiva minne. Då har det en väldigt stor betydelse vad man inkluderar i det här kollektiva minnet. Museer har i uppgift att synliggöra och legitimera samhällets värderingar, olika grupper av människor och deras del i historien.

Denna inställning till kulturarv uttrycker Hauptman också i ”Att störa homogenitet”:

Poängen är att svenskheten inte är given utan kan laddas på olika sätt. Urval och iscensättningar av kulturarv formar gemenskap och identitet. I kulturarvet skapas normer för kulturellt innanförskap. Detta är vårt kulturarv och vår historia, har man sagt, och de gränser man dragit för samlingarna och vad som berättas om dem har då också blivit gränserna för vilka vi skulle vara.

Genom att ändra hur det svenska kulturarvet presenteras kan alltså judinnan Hauptman, enligt sitt synsätt, öka inkluderingen av främlingar som inte ses som en del av svenskheten idag.

Kritiserad utnämning
Utnämningen av Hauptman till ny chef över Historiska museet har kritiserats av Daniel Sjöberg på folkbildningsprojektet ”Projekt Allmogen”  där han kallar det hela för en ”drömrekrytering för identitetsvänstern”. Sjöberg skriver också följande om själva processen:

Historiska museet ingår i Statens historiska museer, den myndighet som tillsatt Katherine Hauptman som chef. Myndigheten bildades 1 januari 2018 och leds av myndighetschef Maria Jansén tillsammans med ett insynsråd bestående av fyra personer, bland andra den tidigare miljöpartisten och numera socialdemokraten Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i identitetspolitiska Rättviseförmedlingen.

En annan person som sitter i insynsrådet är Eskil Franck som tidigare varit överintendent på propagandainstitutionen ”Forum för levande historia” samt arbetat som regeringens särskilde utredare för att förebygga våldsbejakande extremism. Frank har också talat på ”Förintelsens” minnesdag minst en gång.

Om Historiska museets och dess politisering
Historiska museet sitter på en samling som består av över 10 miljoner historiska föremål. Museets utställningar skildrar en historia som spänner över tusentals år av nordisk historia.

Nordfront har tidigare skrivit om hur museet alltmer politiserats de senaste åren. Historiska museet tillsammans med andra museer ingick i ett HBTQ-projekt 2015 och 2016 ingick Historiska museet i Stockholm Pride.

Mellan februari och december i år pågår på Historiska museet en utställning som heter ”100% kamp – Sveriges historia”. Utställningen beskriver Sveriges historia som en lång kamp för olika rättigheter:

Utställningen berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Källa:
Katherine Hauptman ny chef för Historiska museet


  • Publicerad:
    2018-04-12 12:50