KULTURMARXISM. Projektet ”Queering Sápmi” har beviljats ett miljonstöd till storsatsningen: ”Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé”

Elfrida Bergman och Sara Lindquist projektet Queering Sápmi

Elfrida Bergman och Sara Lindquist står bakom projektet ”Queering Sápmi”.

Postkodlotteriets Kulturstiftelse har beviljat det kulturmarxistiska projektet ”Queering Sápmi” 2,5 miljoner kronor för att sprida homolobbyns budskap i Norrland och framförallt som namnet antyder till samerna.

Varken Elfrida Bergman eller Sara Lindquist, som står bakom jippot har samiskt ursprung men har sedan 2011 valt att tvinga på den etniska minoritetsgruppen hbtq-budskapet.

Projektet ska fungera som ett slags rullande museum som drar runt och sprider “lesbisk makt” i Norrland. Men innan det ska det grävas i arkiven, arrangeras hemliga lesbiska middagar och fotograferas lesbisk intimitet.

— Vi har valt att fokusera på lesbiskhet i Norrland för att lesbiska ofta osynliggörs i hbtqi-historien och för att Norrland nästan alltid framställs som en plats hbqi-personer lämnar för att leva sina liv i städerna. Men det finns mängder av exempel på att det också varit tvärtom, att många hittat en fristad här och valt att leva hela sina liv här. Det vill vi synliggöra, säger Lindquist.

— Tanken är att dagens lesbiska ska ha makten över hur den lesbiska historien formuleras och konstrueras. Att skriva historia handlar ju om att välja vad som ska berättas, och hur, och den makten vill vi att målgruppen själva ska ha, säger Bergman.

En rad olika “konstnärer” har anlitats som ska hjälpa till att ”queera” historieskrivningen, som arrangörerna uttrycker det. Museer runt om i Norrland har också involveras i projektet för att arrangörerna ska kunna ta del av arkivmaterial och lokalhistorisk kompetens och även för att “utbilda” personalen i ”normkritiska perspektiv”.

Källor:
Lesbisk odyssé genom Norrland får miljonstöd
Queering sapmi – Elfrida Bergman och Sara Lindquist.


  • Publicerad:
    2017-01-31 13:30