KULTURMARXISM. Karin Ehrnberger, doktor i produkt- och tjänstedesign vid KTH, har framtagit en gynekologstol för män som kallas för “androstolen”.

Koreografen Carl Olof Berg i ”androstolen”.

Kulturmarxisten Karin Ehrnberger vill att män ska få känna på hur obehagligt det kan vara för kvinnor att undersökas i en gynekologstol och har tillsammans med industridesignern Cristine Sundbom tagit fram en prototyp över något de valt att kalla “androstolen”.

Karin Ehrnberger med vad som antagligen ska föreställa en kvinnlig borr och en manlig mixer.

Vi ser ju heller inte bilder av kvinnor i gynstolar i media så ofta nu har vi skapat ett sammanhang eller fotografi för att låna ut min kropp för att bli tittad på. Det är spännande eftersom jag jobbar med kroppen. Huruvida vi upplever oss exponerade inom sjukvården är individuellt. För vissa är det mer problematiskt och för andra mindre, säger Ehrnberger.

Projektet är en del av Ehrnbergers doktorsavhandling på KTH i Stockholm och är även en del av koreografen Carl Olof Bergs konstprojekt som tydligen handlar om maskulinitet och prestige.

Den här androstolen är gjord för att skapa samtal både om hur vi kan göra sjukvården tillgänglig för fler kroppar och att diskutera det faktum att män dör i förtid av prostatacancer. När vi fotade bilden på Karolinska Institutet var det flera läkare som sa till mig att den här stolen skulle underlätta för dem att göra en undersökning av prostatan på män. Att exponera den manliga kroppen på det här sättet hoppas jag leder till viktiga samtal kring sjukvård, integritet, liv och död och att man pratar om detta – oavsett kön, säger Berg.

Ehrnberger nöjer sig inte med att framställa en gynekologstol för män utan har också valt att angripa verktyg som anses för manliga och för kvinnliga.

Källa:
Forskningsprojekt där medicin och konst möts


  • Publicerad:
    2017-03-18 12:30