REKLAM. UNICEF och reklambyrån ACNE ser vita barn som oönskade. Nu reagerar familjemedlemmar på att deras barn sorteras bort.

unicef-acne

UNICEF, även känt som FN:s barnfond, ska inför jul spela in en film tillsammans med divan Malena Ernman. I produktionen ska även en barnkör figurera, men reklambyrån Acne som producerar filmen vill inte att ”för många” vita barn figurerar i kören.

I ett utskick till föräldrarna till barnen i den kör som Acne tänkt utnyttja uppmanas de att skicka in ett nytaget foto på sitt barn. Syftet är att ”Unicef och reklambyrån är väldigt måna om en rättvis representation av Sverige ur ett mångfaldsperspektiv”. Trots Unicefs motto ”för alla barn” vill de och reklambyrån välja bort vita barn med syftet att framställa Sverige som så multietniskt som möjligt.

Utskicket fick Torbjörn Vestberg, vars sjuåriga dotter Edit är med i kören, att reagera. Han skickade förvisso in en bild på dottern, men uppmärksammade allmänheten på utskicket från Acne i ett inlägg på Facebook. Det har i sin tur delats i ett inlägg skrivet av sonen och storebrodern Simon Westberg som fått stor spridning. I inlägget skriver Simon bland annat följande om sin syster:

Hon är en riktig artistpersonlighet som älskar att sjunga och showa. Detta har hon fått utlopp för via sin barnkör. Där har hon också fått lära sig att vara en bra kamrat och hur man samarbetar med andra. Man märker hur hon växt som person.

Men den senaste tiden har hon fått lära sig något annat från sin kör. Något inget barn borde få uppleva: Att hennes hudfärg gör att hon inte är önskad.

UNICEF och deras reklambyrå ACNE vill ha med min lillasysters kör tillsammans med Malena Ernman i deras julfilm. Men inte hela kören. Bara vissa barn med rätt hudfärg är önskade. Därför vill reklambyrån att alla föräldrar ska skicka in en bild på sitt barn så de kan sortera dem utifrån färgen på deras hud. Min syster har redan blivit uttagen men nu ska hon alltså hudfärgsgranskas för att få vara med.

Till följd av de många upprörda reaktionerna har UNICEF under eftermiddagen publicerat en väldigt intetsägande ursäkt på sin webbplats:

Vi beklagar om någon tagit illa vid sig i samband med casting till vår reklamfilm. Vi har nu varit i kontakt med vår reklambyrå för att följa upp hur castingen av barnen gått till. UNICEF har i briefen till reklambyrån inte uttryckt hur några medverkande i filmen skall se ut. Vi tycker att intentionen som produktionsbolaget haft att visa på en mångfald är bra. Vi kommer dock tillsammans med produktionsbolaget se över castingprocessen och se om något fel begåtts i kommunikationen med barnen och deras föräldrar. Att spegla världen så som den ser ut är viktigt för UNICEF då vi kämpar för alla barns rättigheter och lika värde.

Huruvida UNICEF tänker tillåta bortsortering av vita barn eller inte framgår inte. De ”beklagar om någon tagit illa vid sig”, men anser fortsatt ”att intentionen som produktionsbolaget haft att visa på en mångfald är bra”. Vad som däremot framgår är att upphovet till en bortsortering av vita barn är reklambyrån Acne.

Acne leds sedan många år av juden Victor Press, son till Torsten Press som bland annat varit ordförande för Judiska Församlingen och Mosaiska Församlingen, samt medlem i World Jewish Congress. Victor Press i sin tur är en återkommande finansiär av Stockholms Judiska Filmfestival och har utfört uppdrag åt Judiska Museet. Anställda på Acne har klagat på att Victor ”behandlar folk helt utan respekt och medkänsla” och är ”fullständigt hjärtlös”. Nu vill hans bolag tillsammans med UNICEF och notoriskt svenskfientliga Malena Ernman producera en film med så få vita barn som möjligt.

Victor Press - en etnocentrisk jude som bortsorterar vita

Victor Press – en etnocentrisk jude som bortsorterar vita för att visa att ”mångfald är bra”


  • Publicerad:
    2016-11-10 22:30