SVERIGE. Regeringen vill locka outbildade arbetslösa invandrare genom att erbjuda tredubbelt studiestöd, detta på grund av att det kostar ännu mer att ha dem i bidragssystemen.

Med det nya ”studiestartsstödet” på 9000 kr, vilket är tre gånger så mycket som vanliga studenter får, vill regeringen locka outbildade långtidsarbetslösa invandrare. Man vill ge en ”morot” till dessa om de börjar plugga och därför ska de slippa ta studielån.

Även svenskar kommer kunna söka, men många av dem som uppfyller kriterierna är invandrare. De som saknar både grundskole- och gymnasiekompetens samt har varit utan jobb i mer än sex månader kan kunna ta del av bidraget. Anledningen till regeringens nya förslag är att det kostar mer att ha dessa i bidragssystemen.

— Det kostar mer att ha de här personerna i bidragssystemen, där de inte arbetar, där de inte har kvalifikationer – det är den stora kostnaden för Sverige, säger gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialik.

Hadzialik tycker att de här personerna ska bli belönade om de anstränger sig. Vanliga svenska studenter har knappt 11 000 kr i studiemedel, varav 3 050 kr är bidrag och resterande är lån.

Källa:
Studiestartstöd på 9.000 kronor ska locka till studier


  • Publicerad:
    2016-06-02 21:35