Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Låg kompetens hos personer som söker till tolkutbildning

MASSINVANDRINGEN. I massinvandringens kölvatten är behovet av tolkar nu rekordstort, men platserna på utbildningarna ekar tomma eftersom de som söker har för låg kompetens för att antas. Det är främst tolkar i utomeuropeiska språk som det råder brist på.

Tredubbelt studiestöd ska locka outbildade arbetslösa invandrare

SVERIGE. Regeringen vill locka outbildade arbetslösa invandrare genom att erbjuda tredubbelt studiestöd, detta på grund av att det kostar ännu mer att ha dem i bidragssystemen.