JÖNKÖPING. Region Jönköping låter meddela att kommuner, studieförbund och sociala företag i länet har mottagit närmare 15 miljoner i EU-stöd för att öka statusen och kompetensen kring att jobba med folkutbytet.

jönköping

Integration är ett annat ord för folkutbyte.

Pengarna kommer från Europeiska socialfonden genom projektet Change vars mål är att ”höja statusen” på arbetsmarknaden för dem som jobbar med integrationsfrågor. Projektet kommer även att ha ett särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män. I Jönköpings län omfattar projektet cirka 3000 anställda inom kommuner, sociala företag och studieförbund som nu får 15 miljoner kronor i bidrag. En projektledare har anställts för samordning och kommer att börja i september.

Via en pressrelease meddelar Region Jönköping:

Med en stor tillströmning av nyanlända ställs de som arbetar med integrationsfrågor inför nya omfattande utmaningar. Behovet av omfattande nyanställningar har lett till eftergifter både vad gäller kompetens och erfarenhet och många medarbetare möter nya situationer där deras kompetens inte räcker till.

Change ska genomföras i en ”varierad lärmiljö” där föreläsningar, webbutbildningar, studiecirklar och handledning ska realisera projektets mål.

EU:s långsiktiga mål med projektet är att genom att höja ”kompetensen och statusen” på så sätt påskynda folkutbytet.

Källa:
Pressmeddelande: Miljoner till länets kompetens om integration


  • Publicerad:
    2016-07-18 13:25