MASSINVANDRINGEN. En övre gräns för hur mycket pengar nyanlända invandrare ska kunna få ut i socialbidrag och etableringsstöd samt ”sänkta trösklar” för arbeten – så vill moderaterna få invandrarna att börja förvärvsarbeta för sin egen försörjning i Sverige.

Moderaterna går nu ut och säger att de vill ha ett tak på hur mycket bidrag en nyanländ invandrare ska lyckas få ut, detta tillsammans med ”sänkta trösklar” för arbeten, hoppas de att invandrarna ska börja förvärvsarbeta för sin försörjning i Sverige. Partiet föreslår att invandrarna ska kunna få ut 75 procent av en lägsta-lön, vilket de får till 14 000 kronor.

Moderaternas nya förslag kommer efter att det visat sig att många invandrarfamiljer får mer pengar i socialbidrag, etableringsbidrag samt barnbidrag än vad heltidsarbetande svenskar får.

— Varje enskilt bidrag är inte så högt men om man lägger ihop dem då kan alltså en trebarnsfamilj där ingen arbetar få lika mycket i bidrag som man får om man jobbar heltid. Det är inte rimligt, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.

— Så vi vill sätta ett tak om man får socialbidrag på grund av arbetslöshet, fortsätter han.

Kristersson säger att han är helt övertygad om att människor egentligen vill arbeta, men att det måste löna sig att arbeta istället för att gå på bidrag. Angående frågan hur man ska lösa problemet med personer som saknar kvalifikationer för att kunna arbeta, säger moderaten att man ska ”sänka trösklarna”. Vilket med andra ord innebär sänkta krav på kompetens.

Åtgärden berör inte sjuka och andra som inte kan jobba av olika skäl. Utöver taket kan invandrarfamiljerna behålla både barnbidrag och underhållsstöd.

Källa:
Moderaterna vill ha bidragstak


  • Publicerad:
    2016-07-08 13:50