MEDIA. Under de senaste åren har det blivit allt färre hushåll som betalar TV-avgift. Detta oroar kulturminister Alice Bah Kuhnke som nu ska tillsätta en utredning för att undersöka alternativa sätt att finansiera statlig television.

alice-bah

Alice Bah Kuhnke är orolig över den statliga televisionens framtid.

En trend under de senaste åren är att antalet hushåll som betalar TV-avgift faller. Detta innebär att staten får in mindre pengar för att finansiera statlig radio och television.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) är oroad över utvecklingen och tror att det framförallt är unga som väljer bort TV.

— Vi ser nu en oroväckande trend där finansieringen av public service hotas. Det är svårt att få in nya licensbetalare. Det finns rapporter om att många yngre inte anmäler att de har någon tv, sannolikt för att de inte har någon tv, säger Bah Kuhnke.

En majoritet i riksdagen är för att se över finansieringen av public service, även om alla inte är överens om hur det ska ske. Medan moderaterna vill se en skattefinansierad statlig radio och TV så vill socialdemokraterna försöka kringgå domen från högsta förvaltningsdomstolen som fastslog att innehav av dator inte uppfyller kraven för att behöva betala TV-avgift.

— Lagen måste bli teknikneutral på något sätt. Om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. På något sätt måste den här betalningsmodellen ses över, exakt hur får vi se, men det är i alla fall inte bra om vi tar hem pengarna via skattsedeln, säger Gunilla Carlsson som är socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson.

Alice Bah Kuhnke har också meddelat att hon snart kommer att tillsätta en utredning för att hitta nya vägar att finansiera public service.

Källa:
Kulturministern oroad över SVT:s finansiering


  • Publicerad:
    2016-11-20 11:00