INRIKES. Under förra veckan beslutade den så kallade Public service-kommittén att det är dags att avskaffa tv-avgiften. Alla åtta riksdagspartier ställer sig även bakom förslaget. 

Allt pekar mot att alla skattebetalare kommer att tvingas betala tv-licensen via skattesedeln efter att alla åtta riksdagspartier ställer sig bakom förslaget om att skrota det nuvarande systemet då man betalar tv-licensen vid innehav av tv-mottagare.

Den nya skatten är beräknad att landa på ungefär 1 300 kronor som maxavgift per skattebetalare jämfört med dagens tv-avgift som går på 2 340 kronor per år.

Tanken är att omkring 70 procent av de som betalar skatt ska behöva betala cirka 1.300 kronor per år. 20 procent kommer istället att ha en reducerad avgift och runt 10 procent slipper betala skatten helt. Alla med en inkomst över 130 000 kronor per år kommer tvingas betala maxavgiften.

Den nya skatten är beräknad att tas i bruk den 1 januari 2019.

Källa:
Uppgifter: TV-avgiften tas bort – Ny skatt införs


  • Publicerad:
    2017-09-18 19:00