HÄLSA. Enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten upplever allt fler 11-åringar psykosomatiska besvär. 

Folkhälsomyndighetens nya delrapport i projektet Skolbarns hälsovanor har nu kommit ut. Det är ett internationellt forskningsprojekt som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO) där man kartlägger ungas hälsa. Undersökningen baseras på enkätsvar kring åtta olika symptom.

— Det är oro, nedstämdhet, svårt att sova, irritation, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel, säger Petra Löfstedt som är utredare på Folkhälsomyndigheten.

Resultatet visade på att 41 procent av 11-åriga flickor uppgav att de har haft minst två psykosomatiska besvär, mer än en gång i veckan, under det senaste halvåret. Motsvarande siffra för pojkar var 30 procent.

Undersökningen genomförs vart fjärde år och siffrorna från i år är enligt uppgift de högsta sedan mätningarna började i mitten av 80-talet. Varför siffrorna lavinartat ökat inom åldersgruppen kan de dock inte svara på.

I samma projekt har det även undersökts hur 13- och 15-åringar upplever vardagshälsan. Där var andelen ännu högre, då mer än hälften uppgav att de hade upplevt stressrelaterade besvär.

Källa:
Många yngre upplever stress och psykiska besvär 


  • Publicerad:
    2018-06-18 20:55