HÄLSA. Siffror från Socialstyrelsen visar på en konstant ökning av unga som tar antidepressiva under de senaste åren. Flera förbund inom psykisk hälsa är nu oroliga över utvecklingen.

Enligt Socialstyrelsens siffror från i fjol har antalet patienter mellan 15 och 34 år som tar antidepressiva mediciner ökat konstant sedan 2006. Mellan 2016 och 2017 ökade det från runt 185 000 till nästan 195 500 patienter.

Socialstyrelsen uppger att den främsta orsaken till ökningen ska vara att den psykiska ohälsan bland unga har stigit lavinartat.

Om en patient söker hjälp för psykiska besvär står det i de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen att man i första hand rekommenderar psykologisk behandling. Sveriges psykologförbund, Riksförbundet för social och mental hälsa, samt föreningen Mind tycker därför att det är oroväckande att allt fler unga går på antidepressiva.

— Det är inte bra. Jag är inte emot mediciner, det behövs, men det är en quickfix som inte är det mest verksamma. Det är ett problem att man kan ta till en behandlingsmodell som man vet inte är mest effektiv, men det är den som är snabbast och den som det finns resurser och tillgång till, säger Anders Wahlberg, ordförande på Sveriges psykologförbund.

En kvinna från Boden berättar exempelvis att hon sökte hjälp för psykiska besvär när hon var 17 år och fick utskrivet antidepressiva direkt. Detta innan hon ens blev erbjuden någon slags samtalskontakt. Istället tog det sex år innan hon fick börja gå i terapi för att få hjälp att arbeta med sina problem.

Källa:
Antidepressiva fortsätter öka bland unga


  • Publicerad:
    2018-09-03 19:15