INRIKES. Enligt en omfattande studie från Lunds universitet finns ett mycket starkt samband mellan användandet av hormonella preventivmedel och konsumtion av antidepressiva läkemedel.

Enligt en omfattande studie, som innefattar 800 000 kvinnor i åldrarna 12-30 år, finns ett tydligt samband mellan användadet av hormonella preventivmedel, exempelvis p-piller, och konsumtion av antidepressiva läkemedel.

— I studien finns en mycket stark koppling mellan användning av hormonella preventivmedel och förskrivning av psykotropa läkemedel bland de yngsta, säger forskaren Sofia Zettermark i ett utskick.

Hon menar även att sambandet försvagas med stigande ålder:

— Bland de kvinnor som lämnat tonåren ser vi i studien inget samband alls, säger Sofia Zettermark.

Användandet av antidepressiva medel var högst för de kvinnor som använder icke-orala preventivmedel, som t ex p-ring, hormonspiral och p-plåster.

Källa:
Omfattande svensk studie: Tonårsflickor som tar p-piller blir deprimerade


  • Publicerad:
    2018-05-20 19:45