UTRIKES. Den ungerska regeringen har nu beslutat att avveckla utbildningsprogram i genusstudier på landets universitet, detta eftersom fältet anses vara ovetenskapligt.

Ungern har nu belustat att skrota universitetsutbildningar med inriktning på genusstudier. Anledningen är enligt statssekreteraren Bence Rétvári att en universitetsexamen måste gälla ett område som är grundat i vetenskap, men genusstudier istället är grundade i ideologi.

Ännu ett skäl till att utbildningarna skrotas är att det inte finns någon efterfrågan av den sortens ”kompetens” på den ungerska arbetsmarknaden. Därmed är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga resurser på dessa utbildningar.

De flesta av landets universitet kommer inte beröras av nedläggningarna, då bara två universitet i dagsläget erbjuder genusutbildningar.

Källa:
Ungern skrotar genusstudier: ”Det är inte vetenskap”


  • Publicerad:
    2018-08-11 17:10