TVÅNGSINTEGRATION. Karlskoga kommun har beslutat att föräldrar inte längre ska få välja vilka förskolor deras barn ska gå i. Istället ska svenska barn skickas ut till invandrartäta områden för att hjälpa till med ”integrationen”. 

Genrebild. Foto: CC public domain.

Karlskoga kommun har beslutat att föräldrar inte längre ska få välja i vilken förskola deras barn ska få gå. Från och med 2021 kommer istället svenska barn att skickas ut till invandrartäta områden för att hjälpa till med ”integrationen” i förskolorna.

Under en ”försöksperiod” på tre år, mellan 2021 och 2023 – kommer svenska barn att användas som försökskaniner i kommunens integrationsprojekt. Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga skriver:

Boendesegregationen har stor påverkan vad gäller integrationen i det svenska samhället. Förskolan är en plats där förståelsen för mångfaldssamhället kan utvecklas naturligt.

Föräldrar kommer att kunna välja i vilket geografiskt område deras barn ska gå i förskola, sedan kommer kommunen att välja ut en mångkulturell förskola åt barnet. Tanken är att svenska barn ska tvingas att umgås med rasfrämlingar i en tidig ålder, för att försöka normalisera detta.

Ett barn får då heller inte byta förskola under sitt första år, om inte förskolans rektor gör en annan bedömning.

I sociala medier har beslutet fått kritik av föräldrar. En del har ifrågasatt varför deras barn ska användas som försökskaniner i kommunens experiment.


  • Publicerad:
    2020-12-06 09:45