INRIKES Obligatorisk placering av så kallade nyanlända i ”statusområden” ska enligt nya kommunstyret ge ”integration i boendet” och försvåra för svenskar som vill bo med svenskar.

I Göteborg lämnade Centerpartiet efter valet i höstas sitt samarbete med de borgerliga före detta allianspartierna – något som möjliggjorde Socialdemokraternas maktövertagande med hjälp av V och MP. Detta nya kommunstyre har nu klubbat igenom regler, som man hävdar kommer att lösa ”de problem boendesegragationen medför”. Nyanlända folkutbytare ska konsekvent tilldelas boende i vad man kallar välfungerande statusområden med hög socioekonomisk status – områden som har en hög andel invånare med svenska som modersmål, och där arbetslösheten är låg. Reglerna finns inbakade i den nya budget för Göteborgs stad som gick igenom på torsdagen.

— Sedan decennier tillbaka har det varit våra förorter som fått ta det ansvaret, vi vill nu att man placerar nyanlända i de välmående områdena, säger Jonas Attenius, kommunalråd (S) Göteborg, till SVT. Han framhåller särskilt att de nyanländas barn kommer att gagnas av de nya reglerna:

— Det betyder ju oerhört mycket för barnen att bo i ett område där det pratas svenska.

M: ”Onödigt med regler – vi prioriterar dem oavsett”

Axel Josefsson, moderaternas nu avgående ordförande i kommunstyrelsen, anser däremot att den policy som hittills tillämpats fyllt sitt syfte.

— Vi har en riktlinje i dag där vi försöker undvika att placera nyanlända i dom mest utsatta områdena och den tycker jag fungerar väl, säger han till statstelevisionen.

Den ”riktlinje” som Josefsson här åberopar har bestått i ej lagstadgade rekommendationer till tjänstemän att ge icke-svenskar, bland vilka en majoritet får sin hyra bekostad av skattebetalande svenskar, företräde till ”bättre bostäder” i ”bättre områden”.