INRIKES. Det socialdemokratiska oppositionsrådet i Göteborg, Jonas Attenius, vill undanta hela staden från lagen om eget boende, som tillåter asylsökande att bosätta sig i hela landet.

Jonas Attenius, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborg, vill nu att kommunen ska undantas från lagen om eget boende.

Anledningen är de stora sociala och ekonomiska problem staden drabbats av på grund av massinvandringen, skriver han i en debattartikel på Aftonbladet.

Attenius medger i artikeln att det egna partiet misslyckats och att situationen är ett resultat av den egna politiken.

Han beskyller även rika kommuner för att ”smita undan” sitt ansvar, något han hoppas ska kunna ”åtgärdas” genom att lagstiftningen förändras för att hårt drabbade områden ska kunna slippa undan inflyttning av asylsökare:

Genom att undanta hela Göteborg från ebo är vår förhoppning att fler asylsökande hamnar i rika kommuner, där mottagandet har varit lägre under en längre tid och chansen att komma in i det svenska samhället är betydligt bättre.

Källa:
Göteborg måste få ta emot färre invandrare


  • Publicerad:
    2020-02-04 20:45