INRIKES Unga verkar i allt högre grad dras till storstäder medan äldre önskar söka sig till landsbygden. Bland de under 24 som har barn är det dock betydligt fler som önskar ett boende på landet.

I en undersökning som Hemnet låtit utföra framkommer det att svenskar i allt högre grad vill bo på landet. Det förekommer dock stora skillnader bland olika åldersgrupper och personer med olika familjesituationer. Undersökningen som går under namnet ”Så vill svenskarna bo 2024” har gjorts bland 4600 bostadssökare.

Av de tillfrågade uppgav:

  • I alla åldersgrupper vill 43 procent bo på landsbygden.
  • Bland yngsta ålderskategorin (yngre än 24) är antalet 25 procent.
  • Bland 55-64 uppgav 49 procent att de föredrar lantligt boende.
  • 51 procent av under 24-åringar uppger att de föredrar storstäder

43 procent av de yngsta uppger även att de vill bo i de centrala delarna av storstäderna. Dock skiljer sig siffrorna avsevärt om man bryter ner den yngsta kategorin i barnlösa och barnfamiljer. Då är det 26 procent av de som har barn som svarar att de vill bo i storstäder medan motsvarande siffra för dem utan barn är 56 procent.

En trend verkar också vara att det är de unga med mindre ekonomiska resurser som lockas av det betydligt dyrare storstadslivet medan äldre, mer ekonomiskt resursstarka, lockas av landsbygden.

— Det finns en tydlig paradox kring de preferenser som finns på dagens bostadsmarknad. Det är de yngsta, som generellt har de sämsta ekonomiska förutsättningarna, som i högst utsträckning vill bo i storstädernas centrala delar där bostadspriserna är som högst. Medan de äldre åldersgrupperna, som generellt har högre löner och större förmögenhet, väljer bort de dyrare områdena till förmån för landsbygden där bostadspriserna är betydligt lägre, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.