MÅNGKULTUREN. Var fjärde elev i Sverige har nu utländsk bakgrund. Skolverket ser inget problem med den demografiska utvecklingen, utan bekymret ligger i att invandrareleverna är ojämnt fördelade på skolorna.

Hela 25 procent av eleverna i Sveriges skolor har invandrarbakgrund, men fördelningen på skolorna är ”ojämn” och segregationen bekymrar Skolverket. I samma kommun kan en skola ha över 90 procent elever med utländsk bakgrund medan en grannskola har fyra procent, visar SVT Nyheters kartläggning.

I Karlskrona finns det en skola med nästan enbart invandrare, samtidigt som det finns skolor i kommunen med bara 4-5 procent invandrare. I Borlänge finns flera skolor med över 80 procent invandrare, samtligt som flera skolor i samma kommun har omkring 10 procent. I Linköping finns skolor med omkring 90 procent invandrare, medan flera skolor i kommunen bara har 5 procent. Liknande statistik finns för många andra svenska kommuner.

Skolverket påstår att det är problematiskt att elever med olika bakgrunder möts allt mer sällan i skolan. Den ojämna fördelningen av invandrare präglar även skolresultaten.

Skolverket arbetar nu hårt för att tvinga fram fler mångkulturella skolor. Bland annat så slår man ihop mindre skolor till större, bygger nya skolor mer centralt, ändrar årskursindelningen för vissa elever och man har även stängt skolor i invandrardominerade områden.

Källa:
SVT granskar segregationen i skolan: Ojämn fördelning av skolelever med utländsk bakgrund


  • Publicerad:
    2019-02-02 16:20