SKOLA. Det finns ett okänt antal friskolor finansierade av Saudiarabien. Regeringen vill stoppa religiösa friskolor, utom judiska.


Muslimernas Koranen och judarnas Talmud

Saudiarabien finansierar inte bara moskéer i Sverige, utan också friskolor. Hur många de är vet inte Skolinspektionen.

Jan Björklund, Liberalernas partiledare och tidigare utbildningsminister, vill stoppa vissa former av sådan finansiering.

— Utländska extrema, religiösa intressen, av den typen vi nu här talar om, med Saudiarabiens Wahhabism, att de står för en finansiering, det måste man ju förstå att det inte beror på att Saudiarabien vill förbättra matematikundervisningen i den skolan. Det har ju att göra med att de vill påverka inriktningen i religiös riktning och det ska helt enkelt inte vara tillåtet säger han till Sveriges Radio.

Tar emot miljonbelopp direkt från Saudiarabien
Alsalamskolan i Örebro har fått kritik från Skolinspektionen på 30 punkter. Skolans vd och stiftelseordförande medger att skolan tar emot miljonbelopp direkt från det saudiska kungahuset. Samtidigt uppger Skolinspektionen att man inte vet hur många fler friskolor i Sverige som finansieras på samma vis. Det beror på att verksamheten drivs av stiftelser. Att stiftelser driver verksamheten försvårar Skolinspektionens insyn.

En ny lag träder i kraft vid årsskiftet. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) hoppas att den nya lagen ska hjälpa Skolinspektionen i dess tillsyn av friskolor:

— Den stora förändringen nu innebär att vi även kommer att granska de som ligger bakom en skola, som sitter i en styrelse eller övar inflytande över en skola, till exempel finansierar den. Om de personer som då granskas inte kan göra troligt att de vill verka för en demokratisk skola, byggd på jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter kan tillståndet att driva skolan dras in. Men det kan behövas fler åtgärder, säger Gustav Fridolin.

Numera fördömer de flesta politiker saudiarabisk finansiering och bristen på insyn i denna typ av friskolor. Jan Björklund säger att det inte alltid har varit så.

— Den här frågan tog jag upp redan när jag var utbildningsminister, men då var det så att övriga partier i den dåvarande regeringen inte var intresserade av inskränkningar när det gäller friskolor. Men när det gäller just religiösa friskolor så är det min uppfattning att vi måste ha ett mycket strängare regelverk. Dels etableringsstopp för nya, dels väsentligen strängare regler för de som redan finns, säger Björklund.

Muslimer och kristna utgör problem, men inte judar
I upptakten av årets valrörelse gick kunskapslyfts- och gymnasieminister Anna Ekström (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) ut med vallöftet att Socialdemokraterna skall förbjuda religiösa friskolor eftersom de anser att sådana skolor ökar segregationen i Sverige. I praktiken ville man minska mångfalden i landet genom att integrera de importerade kulturerna i den svenska sekulariserade liberala kulturen.

— Vi vill komma åt att barn och elever fostras i skolor som blir mer och mer olika. Den svenska skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund. Det är bra både för dem och för samhället, sade Anna Ekström.

— Svensk skola ska styras utav pedagoger och lärare, inte av präster och imamer, sade Ardalan Shekarabi.

Enligt Socialdemokraterna utgör därför kristna och muslimska skolor ett problem som leder till segregation. Därför ska de avvecklas och enligt hans förslag omvandlas till ”vanliga” skolor. Men judar utgör ”inget problem” och slipper omvandla sin verksamhet med hänvisning till minoritetsskyddslagstiftning.

Judiska skolor ska fortsätta att vara skyddade
Anna Ekström och Ardalan Shekarabi lovade redan från början att judiska skolor inte har någonting att frukta.

— Det finns särskilda regler för de minoriteter vi har i Sverige. Den judiska minoriteten skyddas i den lagstiftningen och det innebär att de kommer att kunna behålla sin struktur med särskilda utbildningar, säger Shekarabi.

Varför inte samma regler som för den judiska minoriteten ska gälla för den muslimska minoriteten, berörde inte Shekarabi.

Anna Ekström menade att de judiska skolorna, ”så vitt hon visste”, saknar religiös inriktning och att de därmed inte berörs av Socialdemokraternas löfte om religionsfria skolor, vilket innebär att judendom officiellt sett inte är en religion utan något annat.

— Min bedömning, så här långt, är att den judiska skolan inte kommer att påverkas, så länge de inte har konfessionella inslag i undervisningen eller utbildningen, säger hon.

Hur Anna Ekström kan göra den bedömningen eller hur Skolverket ska få i uppdrag att kontrollera den saken omtalas inte. Ett flertal judiska skolor drivs just av stiftelser, vilket enligt Skolverket alltså försvårar kontroll och insyn. Det gäller bland exempelvis Stiftelsen judiska samskolan i Göteborg och Hillelskolan i Stockholm. Den senare försvarades omedelbart av Aron Verständig som är ordföranden i Judiska församlingen i Stockholm, när diskussionen om religiösa friskolor kom på tal.

— Hillelskolan berörs inte av de diskussioner som har blåst upp kring konfessionella skolor. Vi är ingen religiös skola, hävdade Verständig.

Det är lätt att säga till utomstående men hur kontrollerar man det?

Judiska högstadieskolan Vasa Real, också i Stockholm, lockar elever som är intresserade av att lära sig hebreiska, judisk historia och judisk kultur. Hur den religiösa sidan av judisk historia och kultur inkorporeras i eller exkluderas från denna undervisning beskrivs med att Vasa Real har en öppen, ”icke-religiös atmosfär där deras elever får kunskap om det judiska folkets historia, nutid och traditioner såväl som om judisk tro och religiös praxis”.

Den nya lagen som gör det möjligt att granska stiftelsekontrollerade skolor skulle kunna användas för att granska även judiska skolor, men om lagen kommer att användas på andra än kristna och muslimska skolor återstår att se.

Källor:
Saudiarabien finansierar friskolor i Sverige
S vill förbjuda religiösa friskolor
Jag ser religiöst förtryck igen – i svenska skolan
Judiska Hillelskolan: Vi är ingen religiös skola


  • Publicerad:
    2018-11-19 18:35