INRIKES. Skolverket vill nu helt avskaffa jaktutbildningarna på gymnasiet då man hävdar att det ökar risken för skolskjutningar. Som ”stöd” för sin absurda uppfattning tar man upp skolskjutningarna i USA som exempel.

Människan har jagat ända sedan urminnes tider men det är något som Skolverket inte ställer sig bakom. Nu vill man helt avskaffa jaktutbildningar på gymnasiet då man hävdar att det minskar risken för skolskjutningar.

Jakt- och viltvårdsutbildningen kommer inte att innehålla någon jakt alls ifall, Skolverket får som de vill, då detta så klart innebär att eleverna vapenutbildas. Istället ska utbildningen endast innehålla viltvård. Så här skriver Skolverket i sitt förslag:

Skolverket föreslår att kurserna jakt och viltvård 1,2 och specialisering ändras genom att samtliga moment som har med jakt att göra utgår. Detta eftersom den allmänna samhällsutvecklingen har gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och vapenhantering, varför Skolverket gör bedömningen att jakt inte längre bör finnas inom gymnasieskolan.

Undervisningsrådet Bengt Weidow har fått i uppgift att lägga fram förslaget och menar att jaktutbildningarna måste avskaffas på grund av skolskjutningarna i USA och dådet i Trollhättan.

— Det är en bild vi får genom de tragiska skolskjutningar som har ägt rum i omvärlden. I USA, Tyskland och Finland. Vi hade också en sorglig händelse som visserligen inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, på en svensk skola i höstas, hävdar han till tidningen Svensk Jakt.

Att både jakt och viltvård hänger samman med varandra och att båda behövs håller inte Weidow med om. Om Weidow själv har jaktlicens eller ens besitter några kunskaper i jakt- eller viltvård framgår inte ur intervjun med Svensk Jakt. Risken för att så är fallet anses vara liten.

Källa:
Skolverket vill avskaffa jaktutbildningar


  • Publicerad:
    2016-03-23 21:05