UNGERN När Ungerns premiärminister Viktor Orbán svors in i parlamentet höll han ett tal där udden var kraftigt riktad mot EU och Väst.

Under måndagen svors Ungerns premiärminister Viktor Orbán återigen in i det ungerska parlamentet för tredje mandatperioden i rad. I nationalförsamlingen har Orbáns parti Fidesz nästan absolut majoritet med sina 49,27 procent av rösterna. Fidesz har bildat regering tillsammans med partnern KDNP och har tillsammans med dem 53 procent av rösterna.

Samtidigt som Orbán svors in höll han ett tal som engelskspråkiga Hungary Today gjort ett längre referat från. Talet var tydlig anti-väst, vilket är ett intressant ställningstagande med tanke på den tillspetsade situationen i Europa. Dessutom tar han avstånd från folkutbytet och uppger att Ungern fortfarande kan komma att samarbeta med Ryssland.

EU:s sanktioner får inte äventyra Ungerns ekonomi eller energisäkerhet

Vad gäller Ukrainakonflikten tar Orbán varken parti för eller avstånd från Ryssland. Han säger att Ungern inte har för avsikt att omintetgöra EU:s sanktioner, ”så länge de inte passerar den röda linjen för ungerskt ekonomiskt självförsvar” och inte äventyrar landets energisäkerhet.

Då Orbán tidigare sagt att det för Ungern är omöjligt att klara sig utan rysk gas kan uttalandet i sken av det ses som ett tecken på att Ungern de facto redan anser att den röda linjen passerats och att man kan komma att gå sin egen väg för att försäkra landets energiförsörjning.

"Europa saknar medel för att hantera konflikten - Bryssel missbrukar sina befogenheter varje dag"

Vad gäller sanktionerna mot Ryssland säger Orbán att Europa ”inte har några medel alls” för att kunna hantera konflikten. Premiärministern säger att sanktionspolitiken resulterat i en energikris, medan högre energipriser i kombination med amerikanska räntehöjningar i syfte att bekämpa hög inflation kommer leda till en period av lågkonjunktur och stagnation i Europa.

Därför ifrågasätter han besluten från EU:s ledare som ”är övertygade om att Ryssland kan komma på knä genom sanktioner.” ”Detta kan fungera på papper”, säger han, men han kan inte minnas några embargon som slutat framgångsrikt för deras initiativtagare. Han förtydligar denna skepsis mot EU:s sanktionspolitik med att ”Bryssel missbrukar sin makt varje dag”.

Orbán säger även att ”vår utgångspunkt bör inte vara våra önskningar utan verkligheten”, ett tema han återkom till flera gånger under talet.

Ungern kommer fortsätta bekämpa ett "massivt europeiskt befolkningsutbytesprogram"

Vidare säger han att vi under det närmsta decenniet kommer få se ”förnyade våg av självmord i västvärlden” och syftar på ett ”massivt europeiskt befolkningsutbytesprogram”. Denna ”konspirationsteori”, att globalisterna genom en orkestrerad massinvandring av främlingar försöker byta ut de europeiska folken, är något som Orbán har talat om vid tidigare tillfällen. Han lovar att Ungern med en sund familjepolitik och motstånd mot massinvandring kommer bekämpa globalisternas försök att ersätta europeiska kristna barn med vuxna och migranter ”från andra civilisationer”. Mer konkret säger Orbán:

"Vi kommer inte att ge upp vårt gränsskydd. Vi kommer inte att tillåta invandrare, och vi kommer skydda våra familjer, och vi kommer inte att tillåta genusaktivister i våra skolor."

Målar upp en dyster bild av Europas framtid

Orbán målar upp en dyster bild av Europa där ”det kommande decenniet kommer att bli ett av fara, osäkerhet och krig”. Ungern vill vara kvar i EU, men Ungern går en annan väg jämfört med ”den liberala, globalistiska mainstreamen” samtidigt som ”Bryssel strävar efter att politiken, ledarskapet och Europa bara kan föreställas och kultiveras på ett sätt”. Att Bryssel ska ha oinskränkt makt över medlemsländerna är något som Ungern har gjort uppror mot, menar premiärministern.

Slutligen säger Viktor Orbán att hans regering och det politiska samhället i Ungern anser att Ungerns Nato-medlemskap är avgörande, men att landets egna försvarsmakt måste stärkas för att Ungern ska bli så oberoende som möjligt. Han varnar också Nato för att ”inte ge efter för frestelsen att inleda militära attacker utanför dess medlemsländers gränser. Det får inte bli en krigsallians.”

”För trettio år sedan såg vi Europa som vår framtid. Idag ser vi oss själva som Europas framtid”, konstaterar Orbán gällande att Europa missbrukas av globalisterna i Bryssel.