FOLKUTBYTET EU:s gränspolis Frontex uppger att antalet ”flyktingar och migranter” som hittills i år tagit sig till Europa på idag olagligt sätt har ökat med 70 procent jämfört med samma period förra året.

Antalet migranter som kommit till Europa ”via olagliga vägar” under årets första månader har ökat med närmare 70 procent i år jämfört med samma period förra året, informerar EU:s gränsmyndighet Frontex. Majoriteten av dessa illegala invadörer tar sig enligt Frontex till Europa via Medelhavet och västra Balkan. Under april månad i år var antalet illegala migrationer nästan 80 procent större än under samma månad föregående år.

Det kan i sammanhanget poängteras att denna statistik alltså endast avser migrationsförflyttningar som är rättsvidriga enligt idag gällande lag. Vidare har all migration från Ukraina räknats bort.

Över Medelhavet och via Västra Balkan kommer olagliga migranter från bland annat Syrien, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Egypten, Kongo och Tunisien.

Vad migrationsströmmarna över Medelhavet beträffar så förväntas dessa tillta under de närmaste månaderna. Med varmare temperaturer brukar nämligen allt fler båtar ge sig ut.

När det kommer till de olagliga transporterna av icke-européer till Europa så ligger flyktingorganet UNHCR:s fokus uteslutande på de så kallade flyktingarnas och migranternas säkerhet. Man hänvisar till det faktum att 700 människor beräknas ha mist livet under färd över Medelhavet hittills i år, medan cirka 2000 människor ska ha dött under sådana transporter under föregående år.