ENERGIKRISEN Svenska kraftnät håller på att planera kontrollerade strömavbrott i höst och vinter, då Sverige inte kan försörja sig självt med el.

I vintras såg Sverige skenande elpriser till följd av regeringens energipolitik, där man har avvecklat kärnkraft. För någon vecka sedan slog elpriset sommarrekord, och till vintern väntas fortsatta prisökningar.

Nu planerar Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för elförsörjningen i Sverige, att genomföra kontrollerade strömavbrott under hösten och vintern. Sverige kan helt enkelt inte producera tillräckligt med el.

— Vi har aldrig tidigare kopplat bort förbrukning i Sverige till följd av för låg elproduktion. Det kan komma att ske för första gången nu i höst, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät, till Sydsvenskan.

Vid akut effektbrist ska elnätsbolagen stänga av elen till icke samhällsviktiga funktioner.

Strömavbrotten planeras tillsammans med flera grannländer. Myndigheten pekar på att södra Sverige, speciellt Skåne, och området runtomkring Oslo kan drabbas av elbristen.