RÄTTSTVIST Det ryska statsägda energiföretaget Rosatom har inlett rättsliga åtgärder mot sin finska partner Fennovoima, som dessförinnan ensidigt sagt upp ett byggkontrakt – och stämt Rosatom.

Nyhetsbyrån Interfax rapporterade på tisdagen att den ryska statliga energijätten Rosatom nu lämnat in sex stämningar på totalt 3 miljarder dollar mot det finska energibolaget Fennovoima. Stämningarna rör uppsägningen av ett kontrakt på uppförandet av ett kärnkraftverk på den finska halvön Hanhikivi. Rapporten kom efter att Fennovoimas vd Joachim Specht häromdagen tillkännagivit att hans företag hade inlett en rättslig process mot Rosatom.

Bakgrund

Hanhikivi 1 är ett planerat finskt kärnkraftverk med tänkt placering på halvön Hanhikivi i Pyhäjoki kommun i Norra Österbotten. Företaget med ambition om att uppföra och driva kärnkraftverket har varit energibolaget Fennovoima och dess två ägare, Voimasosakeyhtiö SF och RAOS Voima. Det har även funnits ett ryskt intresse i projektet, då energijätten Rosatom varit en tänkt minoritetsdelägare, som även skulle bidra till byggnation och bränsleleverans. Verket skulle emellertid enligt planeringen drivas av ett finskt bolag med finsk ägarmajoritet. I januari 2009 lämnade Fennovoima in en ansökan om ett principiellt beslut rörande kärnkraftverket, vilken beviljades av Finlands regering i maj 2010.

Som ett resultat av Ukrainakonflikten, vilken inleddes med Rysslands angrepp på Ukraina i februari 2022 , deklarerade den finska regeringen redan i vintras att en snabb omställning från finskt beroende av rysk energiproduktion är av nöden – samt att projektet Hanhikivi 1 därför bör avslutas. Finlands näringsminister Mika Lintilä klargjorde den 22 mars att han inte avser ge tillstånd för projektet i dess nuvarande skepnad. Den 2 maj 2022 deklarerade så ägaren Fennovoima att man brutit avtalet med ryska Rosatom.

Kräver ersättning för förseningar

Det finska företaget krävde så häromdagen att de medel som man avsatt för kärnkraftsprojektet ska återbetalas på grund av förseningar av uppförandet, vilka man ger det ryska företaget skulden för. Den finska sidan vill enligt Specht ha 2 miljarder euro (nästan 2 miljarder dollar) i ersättning från Rosatom, varav 800 miljoner euro förklaras täcka förskottsbetalningen från Fennovoima till RAOS Project (Rosatoms finska dotterbolag).

Kräver ersättning för kontraktsbrott

Till Interfax kommenterar Rosatoms representanter:

— Informationen i intervjun med Mr. Specht om att Rosatom ännu inte skulle ha inlett det rättsliga förfarandet stämmer inte. Rosatom har redan lämnat in sex stämningar för en total summa på 3 miljarder dollar.

Enligt tidigare uttalanden av Rosatoms generaldirektör Aleksey Likhachev saknar Fennovoima giltiga skäl att säga upp kontraktet, vilket nu tvingat Rosatom att ansöka om internationell skiljedom för att få tillbaka de medel som de spenderat på projektet hittills. Enligt Specht varnade Rosatom redan i början av 2022 Fennovoima, som det äger 34 % av, om möjliga förseningar i projektet, och informerade om risken för att det kommer behövas skjutas upp i flera år.