EUROPA Den kommande lågkonjunkturen kan komma att ”äventyra själva konceptet europeisk enhet” förutspår Finlands president Sauli Niinistö i tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

Den ekonomiska nedgång som mitt under Ukrainakonflikten hänger över EU var huvudtema i ett samtal med Finlands president Sauli Niinistö, som släpptes på söndagen.

— Till och med vi i Finland är vana vid att leva med tanken att allt kommer att bli bättre nästa år. Men nu är det plötsligt inte längre fallet, kommenterar Finlands president i tidningen Maaseudun Tulevaisuus (MT) och tillägger att trenden kan komma att påverka hela konceptet europeisk enhet.

— Vi går i en riktning där självförsörjning i en mycket vid mening blir central, fortsätter Niinistö och betonar att han här främst avser ”självförsörjning i termer av säkerhet”. Presidenten uttrycker vidare oro över vad en eventuell eskalering av Ukrainakonflikten kan innebära.

— Den här risken är ständigt närvarande och den måste tas i beaktande, säger Niinistö utan att närmare specificera hur en sådan upptrappning skulle kunna se ut. Enligt den finske presidenten är det ”omöjligt att föreställa sig” vilken form en eventuell normalisering av relationerna mellan väst och Ryssland kan ta sig efter Moskvas attack mot Ukraina i slutet av februari. Han tror att Ukrainakonflikten oavsett kommer att få långtgående konsekvenser.

Den finske ledarens varning kommer efter att inflationen i euroområdet i juli nått sin högsta nivå någonsin – 8,9 %, enligt Europeiska Unionens statistikkontor. Den stigande inflationen har till stor del tillskrivits skyhöga energipriser.

Russia Today (RT) fäster i sin artikel om Niinistös uttalanden i MT på söndagen stor vikt vid den finske presidentens kommentar att ”om inte fred uppnås i Ukraina, kommer vi inte att kunna lösa några problem, det kommer ingen energi, och hela Europeiska Unionen kommer att pressas in i en ekonomisk krigssituation”.