POLITIK Regeringen och SD har tillsatt en utredning angående att korta ned tillståndsprocesser för olika miljötillstånd. Regeringen menar att den långa processen är ett hinder för företag som vill ”ställa om för klimatet.”

Regeringen och SD vill att företag som ställer om för klimatet lättare ska kunna få miljötillstånd. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att kunna korta ner ledtiderna för olika miljötillstånd.

— Tillståndsprocesserna är i dag för långa, säger Ulf Kristersson (M) på en pressträff med regeringen och SD om nya tillståndsprocesser för snabbare omställning.

Ebba Busch (KD) anser att långa och krångliga tillståndsprocesser är ett stort hinder för svenska företag som vill ställa om sina verksamheter. 

— Det tar för lång tid, det är för dyrt, det är för oförutsägbart och i många fall betyder det att investeringen uteblir, säger Ebba Busch.

Ebba Busch menar även att den hänsyn man idag tar till växt- och djurarter står i vägen för klimatinvesteringar.

— Ska lokala förekomster av knärot, salamander och grodor verkligen kunna hindra utbyggnaden av nya gruvor och vindkraftsparker i den utsträckning den gör i dag. Vi ställer ett frågetecken efter det, säger hon.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger att det finns fyra fokusområden. De innebär att ”Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till EU-rätten, att tillståndsprövningen ska effektiviseras för att möjliggöra omställningen, att myndigheter ska vara en del av processen på ett sätt som bidrar till en snabb process och att den totala handläggningstiden ska kortas ned.”