ELBRIST Malmö stad skryter på sin hemsida om hur man är ”den enda svenska staden på listan över städer i världen som rankas som ledande i klimatarbetet”. Nu ska dock staden börja producera el med fossila bränslen i ett gammalt kraftverk som befinner sig mitt i stadens centrum.

På Malmö stads hemsida, närmare bestämt på Miljö och klimat-sektionen är det första man möts av en bild på en kvinna med en bärkasse bak på sin cykel. Kvinnan bär ett brett leende och bärkassen på cykeln pryds naturligtvis av homolobbyns regnbågsfärger.

På hemsidan finns många påståenden där man man prisar sig själv för de åtgärder Malmö stad gör för att bland annat ”göra det enklare att leva hållbart i Malmö” och ”öka takten i klimatomställningen”. Under fliken ”Hållbar mat i Malmö stad” skrivs att man ska ”använda nudging i menysättning”. Nudging är en eufemism som beskrivs som ett sätt att knuffa människor i en viss riktning, eller med andra ord manipulera människor att ändra sitt beteende.

Planerar bränning av fossila bränslen mitt i centrum

Trots pratet om ”klimatomställningen” från stadens sida planeras nu för att med olja och gas producera el i Heleneholmsverket som står mitt i stadens centrum. Kraftverket byggdes 1966 och har i tiderna främst startats för att producera fjärrvärme de dagar temperaturen kryper väldigt långt under minusstrecket.

Ett nytt avtal mellan Eon och Svenska Kraftnät möjliggör nu för Svenska Kraftnät att beordra kraftverket att också producera el. Elproduktionen har man tänkt bedriva med importerad dansk naturgas men ifall den källan sinar har man tänkt trygga elförsörjningen genom att bränna olja.

Elbolaget Eon har fått dispens för att säkra eltillgången i Skåne med oljebränning. Man är från bolagets sida väldigt noggrann med att lyfta fram att oljan är importerad från Norge och att starten av oljepannorna är ”en sista utväg

— Vi har köpt in tillräckligt, men jag är obekväm med att säga exakt hur mycket vi har köpt in och var vi lagrar den någonstans. Men jag vill vara väldigt tydlig med att det är norsk olja vi köpt in och ingenting annat, svarar chefen på Eon, Anette Blücher, på frågan om hur stor mängd olja Eon har köpt in.