ENERGIKRIS Öresundsverket är fullt fungerande och ger en förutsägbar och planerbar elproduktion. Trots detta ska det läggas ned, vilket innebär att Malmö förlorar el- och fjärrvärmeeffekt på nästan 900 MW.

Öresundsverket i Malmö kommer snart att monteras ned och fraktas till Asien. Detta trots att Sverige förväntas befinna sig i en energikris under många år framöver.

— Det blir en helt ofantlig kapitalförstöring att riva allt detta, säger kraftverkschef Mikael Nilsson till Sydsvenskan.

När vindkraft blev modernt för några år sedan ansågs inte Öresundsverket, som producerade värme och el från naturgas, vara lönsamt och ”grönt”. Därför finns ingen som vill betala för produktionen och upprätthållandet av hög driftsäkerhet och krisberedskap.

— Vi kommer att behöva betydligt mer elproduktion i Sverige inom relativt få år. Då behövs det mer planerbar produktion, säger Mikael Nilsson.

Enligt driftschefen Jonas Stenlund är utrustningen från 2009 fortfarande att anse som toppmodern. Verkningsgraden ligger på 95 procent, jämfört med en bensinbils på omkring 30 procent.

Samtidigt planeras Heleneholmsverket från 1966, som står mitt i Malmö, elda gas och olja i vinter för att kunna förse Malmöborna med el och värme.