INRIKES. En lärare flyttade en elev från en soffa, vilken hade placerats så att den stod i vägen för andra elever. Läraren hade dessförinnan vänligt bett eleven att flytta på sig, vilket denne vägrade att göra. Händelsen har fått sitt rättsliga efterspel.

Händelsen, som skildras bland annat i en artikel i SVD, utspelade sig för två år sedan på en skola i Lidköping. Läraren, en f.d. brottare, lyfte bort eleven från soffan, varvid pojken kände sig ”kränkt” av behandlingen och anmälde läraren.

Barn- och elevombudet, BEO, beslutade därefter att stämma huvudmannen Lidköpings kommun på 10 000 kronor i skadestånd för incidenten.

Man åberopade här dels lärarens agerande, dels det faktum att eleven hade tilldelats en handlingsplan där ”lågaffektivt bemötande” ingår – då han dessförinnan hade diagnostiserats med autism och adhd.

Läraren friades först i Skaraborgs Tingsrätt och sedan i Göta hovrätt, som fann lärarens agerande befogat oavsett om han hade haft kännedom om elevens handlingsplan eller ej.

BEO överklagade därefter domen till HD, som beviljade prövningstillstånd.

— Det är bra att fallet tas upp i HD, kommenterar Mårten Schultz, professor i civilrätt.

BEO:s chef Caroline Dyrefors Grufman motiverar överklagan med att vägledning behövs för liknande fall i framtiden:

— Det verkar finnas ett tydligt prejudikatsbehov. Regeln om förbud mot kränkande behandling i skolan är inte glasklara i sin tillämpning alla gånger.

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet har påtalat att många lärare idag tvekar ingripa mot stökiga elever av oro för rättsliga konsekvenser.
Det blir allt vanligare att elever och föräldrar hotar att anmäla lärare, kommenterar Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

LR gjorde en undersökning 2016 som visar att medan antalet anmälningar mot lärare ökar, leder endast tre procent av fallen till föreläggande. Men lärare som ingriper mot elever upplever sig ofta bli motarbetade.

— Det kan bli många möten med rektor och föräldrar om en lärare bryskt tar ifrån en elev något, säger Ingrid Larsson, gymnasielärare och ordförande för Lärarförbundet i Sundsvall.

I en skrivelse kritiserar nu 16 handläggare på Skolinspektionen BEO för att de driver skadeståndsfrågor för hårt.

Flera borgerliga politiker är kritiska mot BEO. Såväl Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad som Moderata ungdomsförbundets Benjamin Dousa kräver att BEO ska läggas ner.

Huvudförhandlingen i HD angående incidenten på en skola i Lidköping för två år sedan kommer att äga rum i början av nästa år.


  • Publicerad:
    2020-05-31 18:55